vicsendeja
Họ tên
Bùi Thị Lan Phương
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đống Đa
Ngày sinh
04/10/1979
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Cindy Bui
Số CMTND
001179012332
Điện thoại
0585881300
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
0
Còn lại
10500000
Ngày đóng
13/09/2023
Ngày nhập học
30/10/2023
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
13-09-2023 14:13:45
Submitter's IP Address
42.114.248.3
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes