vicsendeja

Đăng ký ứng tuyển

Mỗi thương hiệu của đối tác, Trung tâm có chương trình đào tạo phù hợp!
Tra cứu, xem thông tin đối tác của hệ thống tại đây...
Xem danh sách các bạn đã ứng tuyển tại đây...
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên.

Tỉnh/TP
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

Quận/Huyện
Vui lòng nhập địa chỉ của bạn.

Ngày sinh
Vui lòng nhập ngày, tháng năm sinh của bạn.

E-mail
Vui lòng nhập đúng email.

Facebook
Nhập số điện thoại hoặc email bạn đăng ký facebook.

Điền số điện thoại hoặc email bạn đăng ký facebook!

Số CMTND(*)
Vui lòng nhập đúng số CMT

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Chọn cơ sở(*)
Vui lòng chọn khóa học chính

Chọn cơ sở

Invalid Input

Chọn cơ sở

Invalid Input

Ngày ra nghề(*)
Nhập ngày dự kiến bạn sẽ ra nghề

Ghi chú thêm
Nhập ghi chú chi tiết cho học viên đăng ký trước!

Ví dụ ở tại cửa hàng, làm hành chính, làm ca tối,...