vicsendeja

Đăng ký phòng trọ

Đăng ký nhờ trung tâm tìm giúp phòng trọ là bạn mặc định đồng ý mọi quy định cho học viên ở trọ, đọc nội quy tại đây
Mã HV
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Mã thẻ
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên.

Email
Vui lòng nhập đúng email của bạn.

Địa chỉ
Vui lòng nhập đúng địa chỉ

Giới tính
Vui lòng nhập đúng giới tính của bạn

Số CMTND(*)
Vui lòng nhập đúng số CMTND của bạn

Nếu chưa đủ tuổi cấp CMT, điền số CMT của bố hoặc mẹ!

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Điện thoại bố/mẹ
Nhập thêm số điện thoại người thân, bố/mẹ của bạn!

Chọn loại phòng
Please tell us how big is your company.

Ngày đến ở(*)
Chọn ngày dự định đến ở

Ngày trả phòng(*)
Chọn ngày dự định trả phòng

Ghi chú thêm
Invalid Input

Ví dụ ghi chi tiết ở tại địa chỉ nhà số... để làm đăng ký tạm trú

Người lập đơn(*)
Vui lòng nhập đầy đủ họ tên người lập đơn!