vicsendeja

Đăng ký tham gia sự kiện

Các bạn đã là thành viên CLB Phương Lê Club và có logo của Nail Phương Lê hoặc có thẻ Học viên được ưu tiên tham dự!
Trường hợp trước đó có đăng ký nhưng sau đó Tự động bỏ không báo lại thì sẽ không được tham gia các sự kiện tiếp theo của Nail Phương Lê!
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Vui lòng chọn đúng sự kiện sắp tới, chia sẻ kỹ năng PLNSS hoặc Offline câu lạc bộ!

Số CMTND(*)
Vui lòng nhập đúng mã CMTND của bạn

Sự kiện tham gia(*)
Invalid Input

Chú ý, để đảm bảo chất lượng nên các sự kiện và buổi chia sẻ giới hạn số lượng người, thành viên có trạng thái Xác nhận sẽ được tham gia, theo dõi trạng thái được cập nhật tại đây...

 
Thông tin ở mục này chỉ cần điền nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ Phương Lê Club!
Ngày sinh
Vui lòng nhập đúng ngày sinh.

Giới tính
Vui lòng chọn giới tính

Tỉnh/TP
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

Quận/Huyện
Vui lòng nhập đúng địa chỉ.

E-mail
Vui lòng nhập đúng email

Trạng thái
Vui lòng chọn nội dung bạn muốn đăng ký tham gia học