vicsendeja

Nộp bài thực hành

Nộp đủ các bài thực hành các kỹ thuật trong quá trình học kèm logo giáo viên để được duyệt cấp chứng chỉ!
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email

Mã học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Nộp ảnh của môn
Invalid Input

Ảnh 1
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 2
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 3
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ghi chú thêm của học viên
Invalid Input

 
Nhận xét của GV bộ môn
Invalid Input

Nhận xét của trung tâm
Invalid Input

Ghi chú thêm của giáo viên
Invalid Input

Nhận xét
Invalid Input