vicsendeja

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC SỰ KIỆN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ "SỰ KIỆN SẮP TỚI"

  1. Hướng nghiệp
  2. PLESS
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Vũ Thị Ngọc Bích 0866562226 Đã xác nhận
Phạm Thị Linh 0976647066 Đã xác nhận
Võ Thị Lanh 0964543495 Đã xác nhận
Dương Thị Sinh 0968573033 Đã xác nhận
Ngô Thị Hè 0966784790 Đã xác nhận
Đặng Thị Thanh 0967777338 Đã xác nhận
Nguyễn Thanh Hòa 0359210748 Đã xác nhận
Nguyễn Thạc Hà 0968408890 Đã xác nhận
Trần Ngọc Anh 0943238292 Đã xác nhận
Họ tên Số ĐT Xét duyệt
Phạm Văn Tuấn 0385705008 Đã hoàn tất
Phạm Thu Trang 0975339921 Đã hoàn tất
Lê Thuý Huyền 0903218286 Đã hoàn tất
Đặng Hương Trang 0985548894 Đã hoàn tất
Hoàng Hồng Ngọc 0964078362 Tự động bỏ
Ngo Thu Huyen 0981866939 Đã hoàn tất
Trịnh Huyền My 0359135666 Đã xác nhận
Đào Thị Liễu 0987662222 Đã hoàn tất
Thuỷ 097 2887289 Đã hoàn tất
Nguyễn Yến 0978224392 Đã hoàn tất
Bùi Thị Diệp 0966993516 Báo không đến
Đỗ Thị Thuý Hằng 0967430113 Đã xác nhận
Nguyễn Thị Hải Yến 0978758866 Đã hoàn tất
Nguyễn Thị Linh 0983182580 Đã hoàn tất
Nguyễn Ngọc Nhung 0975193590 Đã hoàn tất
next
prev