vicsendeja

THÔNG BÁO!

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM

Ngày Tên đơn vị Số ĐT Tài chính Hiện vật/Ghi chú Thành tiền
26/01/2017 Nguyễn Thành Nam 0964732474 500
18/01/2017 Chị Mai 966611636 5000
20/01/2017 CTCPTH Lâm Khang 0988261866 40 túi chườm đa năng 4800
18/01/2017 Huệ Hít (GV NPL) 0961676380 100
17/01/2017 Anh Long Tạ 01222362341 100
17/01/2017 Bp Bán hàng NPL 0916394509 500
19/01/2017 Thực Phẩm An Nhiên 0945423382 10k/suất quà 4000
16/01/2017 Trị Dương Hương 0973971412 100
16/01/2017 Nhà Tam - Tin 01294000294 100
16/01/2017 Phan Anh Tuấn 0916981089 300
16/01/2017 Thẩm Mỹ Hoàng Gia 0934388838 3700 160 bao lì xì 1440
14/01/2017 Chị Hải (GV NPL) 0973403569 100
14/01/2017 Gia đình Nghé 0916394509 500
13/01/2017 Lưu Huyền Vy 0902031369 200 bao lì xì 180
13/01/2017 Chị Liên 0912072789 500
12/01/2017 Áo Cưới Phương Linh 01666670789 1000
12/01/2017 Spa Từ Sơn 0934388838 500
12/01/2017 Spa Hải Dương 0934388838 500
12/01/2017 TT Phẫu thuật Lasik 0913359293 1000
12/01/2017 Gia đình Su Bông 0985087766 500
02/10/2016 Trung tâm NPL 0462733432 1000
23/09/2016 Trung tâm NPL 0462733432 9000 9 triệu đồng
29/08/2016 Trung tâm NPL 0462733432 2000
03/06/2016 Trung tâm NPL 0462733432 3000
30/03/2016 Trung tâm NPL 0462733432 2000