vicsendeja

Đăng ký học Makeup

Danh sách và lịch lớp học makeup tại đây..., xem bảng giá các khóa học tại đây...
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Ngày sinh(*)
Vui lòng nhập đúng ngày sinh.

Quận/Huyện(*)
Vui lòng nhập đúng địa chỉ.

Tỉnh/TP(*)
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email

Facebook(*)
Điền email hoặc điện thoại mà bạn đăng ký facebook!

Tên nick hoặc email/điện thoại mà bạn đăng ký facebook!

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Giới tính(*)
Vui lòng chọn giới tính

Mã HV(*)
Mã học viên này đã tồn tại, vui lòng nhập mã học viên mới!

Số CMTND(*)
Vui lòng nhập đúng số CMT

Khóa học(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Tổng học phí(*)
Vui lòng nhập đúng tổng học phí

Phải đóng(*)
Vui lòng nhập đúng số tiền học phải đóng

Viết rõ lý do trong phần ghi chú nếu được giảm hoặc ưu đãi.

Đóng học phí(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Ngày nhập học(*)
Please select a date when we should contact you.

Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm hoặc chuyển nhượng cho người khác!

Ngày kết thúc(*)
Please select a date when we should contact you.

Hình thức học(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Chọn ca học

SĐT của Zalo/viper
Điền số điện thoại mà bạn đăng ký zalo hoặc viper

Đã từng học?(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Ghi chú thêm
Invalid Input

Ví dụ đóng trước, còn nợ, học sau, được tặng, giảm thêm, đặc biệt hỏi thêm nhu cầu (học make, spa, mi, xăm),...

Trạng thái
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Người lập hồ sơ(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên