vicsendeja
Họ tên
Chu Thị Ngọc Ánh
Tỉnh/TP
Hưng Yên
Quận/Huyện
Hưng Yên
Ngày sinh
04/12/2005
E-mail
Tranthioanh21051982@gmail.com
Facebook
Chuthingocanh
Số CMTND
033305001828
Điện thoại
0325154366
Khóa học
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp
Tổng học phí
18500000
Học phí phải đóng
18500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
10000000
Còn lại
8500000
Ngày đóng
07/09/2023
Ngày nhập học
10/09/2023
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng khóa mi.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
07-09-2023 09:55:21
Submitter's IP Address
42.114.170.60
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes