vicsendeja
Họ tên
Trần Văn Luật
Tỉnh/TP
Vĩnh Phúc
Quận/Huyện
Phúc Yên
Ngày sinh
21/8/1983
E-mail
naitran1983@gmail.com
Facebook
Tranvanluat
Số CMTND
0971064320
Điện thoại
0971064320
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
18000000
Học phí phải đóng
18000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
10000000
Còn lại
8000000
Ngày đóng
29/09/2022
Ngày nhập học
10/10/2023
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
05-09-2023 13:11:55
Submitter's IP Address
27.79.137.210
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes