vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Mai Hoa
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đống Đa
Ngày sinh
09/07/2000
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Mai Hoa
Số CMTND
001300035582
Điện thoại
0964642531
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5000000
Còn lại
5500000
Ngày đóng
18/05/2023
Ngày nhập học
01/06/2023
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
18-05-2023 15:15:47
Submitter's IP Address
1.55.210.93
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes