vicsendeja
Họ tên
Lê Thị Thu Trang
Tỉnh/TP
Hải Phòng
Quận/Huyện
Thuỷ Nguyên
Ngày sinh
31/08/1993
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/trang.ruby.75?mibextid=ZbWKwL
Số CMTND
031193011340
Điện thoại
0932555010
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5250000
Còn lại
5250000
Ngày đóng
18/05/2023
Ngày nhập học
01/07/2023
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
18-05-2023 11:09:38
Submitter's IP Address
1.55.210.93
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes