vicsendeja
Họ tên
nguyễn thị Thanh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba vì
Ngày sinh
16/2/1997
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Thanh Thanh
Số CMTND
0123456
Điện thoại
0969636756
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
16000000
Học phí phải đóng
16000000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
15500000
Ngày đóng
18/08/2022
Ngày nhập học
24/08/2022
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
nguyễn Thị Thanh huệ
Date Submitted
18-08-2022 09:04:06
Submitter's IP Address
58.186.58.135
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes