vicsendeja
Họ tên
Đinh Thị Thu Thảo
Tỉnh/TP
Ninh Bình
Quận/Huyện
Thành phố Ninh Bình
Ngày sinh
25/9/1996
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Đinh Thảo
Số CMTND
037196008704
Điện thoại
0387166388
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
16.000000
Học phí phải đóng
16000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
10000000
Còn lại
6000000
Ngày đóng
15/08/2022
Ngày nhập học
19/08/2022
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Châm Anh
Date Submitted
15-08-2022 11:42:36
Submitter's IP Address
58.186.58.135
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes