vicsendeja
Họ tên
Phạm Thuý Nga
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Bắc Từ Liêm
Ngày sinh
24/01/1991
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Xuka Pham
Số CMTND
98468799
Điện thoại
98468799
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11500000
Học phí phải đóng
11500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
1000000
Còn lại
10500000
Ngày đóng
09/06/2022
Ngày nhập học
30/06/2022
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
10-06-2022 11:47:13
Submitter's IP Address
42.118.38.140
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes