vicsendeja
Họ tên
Lê Bích Trâm
Tỉnh/TP
Tây Ninh
Quận/Huyện
Tây Ninh
Ngày sinh
31/12/2021
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008227932659
Số CMTND
291190309
Điện thoại
0354364757
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
8000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
2000000
Còn lại
6000000
Ngày đóng
31/12/2021
Ngày nhập học
01/03/2022
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
31-12-2021 11:20:31
Submitter's IP Address
58.186.65.121
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes