vicsendeja
Họ tên
Hoàng Khánh Linh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Tây Hồ
Ngày sinh
14/05/1995
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/linh.kali.1
Số CMTND
031195000190
Điện thoại
0936805350
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
0000000
Còn lại
8000000
Ngày đóng
08/11/2021
Ngày nhập học
08/11/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên đăng kí hưởng khuyến mại.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
03-11-2021 10:39:47
Submitter's IP Address
42.113.220.32
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes