vicsendeja
Họ tên
Cao Thu Thảo
Tỉnh/TP
Thái Bình
Quận/Huyện
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004881336449
Ngày sinh
04/12/1998
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004881336449
Số CMTND
001198002452
Điện thoại
0394083311
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
12000000
Học phí phải đóng
12000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5000000
Còn lại
7000000
Ngày đóng
29/10/2021
Ngày nhập học
31/10/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
29-10-2021 13:50:37
Submitter's IP Address
1.55.254.206
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes