vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Giang
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
26/10/1990
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/chun.chin.1702
Số CMTND
121952592
Điện thoại
097998264
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
25000000
Học phí phải đóng
12000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Nguyễn Thị Giang
Đóng trước
500000
Còn lại
11500000
Ngày đóng
06/05/2021
Ngày nhập học
02/06/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên đăng kí hưởng khuyến mại khoá 3
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
06-05-2021 11:48:07
Submitter's IP Address
118.71.206.30
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes