vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tỉnh/TP
Hải Dương
Quận/Huyện
Tứ Kỳ
Ngày sinh
18/11/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Hằng Mia
Số CMTND
030302002792
Điện thoại
0967141845
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
VietinBank
Đóng trước
2000000
Còn lại
6000000
Ngày đóng
29/03/2021
Ngày nhập học
30/03/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
đóng trước 2tr ngày 29/3/2021
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Châm Anh
Date Submitted
29-03-2021 17:54:52
Submitter's IP Address
42.113.204.161
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes