vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Dung
Tỉnh/TP
Hải Dương
Quận/Huyện
Tứ Kỳ
Ngày sinh
28/01/2000
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Dung
Số CMTND
030300002857
Điện thoại
0869002792
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
VietinBank
Đóng trước
2000000
Còn lại
6000000
Ngày đóng
29/03/2021
Ngày nhập học
30/03/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
đóng trước 2tr ngày 29/3/2020
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Châm Anh
Date Submitted
29-03-2021 17:50:02
Submitter's IP Address
42.113.204.161
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes