vicsendeja
Họ tên
Hoàng Thị Oanh
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thường Tín
Ngày sinh
27/09/1994
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047566331045
Số CMTND
241401455
Điện thoại
0982324822
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Hoàng Thị Oanh
Đóng trước
500000
Còn lại
10300000
Ngày đóng
05/03/2021
Ngày nhập học
15/03/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng set đồ học Nail
Tặng khoá nối mi trị giá 2,5 triệu
Tặng các khoá nâng cao đi kèm
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
05-03-2021 13:19:54
Submitter's IP Address
58.186.216.82
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes