vicsendeja
Họ tên
Đinh Thị Tuyên
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Chương Mỹ
Ngày sinh
15/07/1997
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013244051519
Số CMTND
001197006878
Điện thoại
0976389901
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
2000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
01/03/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng set đồ học
Tặng set đá khối
Tặng khoá học nối mi cơ bản
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
23-02-2021 10:42:09
Submitter's IP Address
58.186.64.250
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes