vicsendeja
Họ tên
Tẩn Lở Mẩy
Tỉnh/TP
Lào Cai
Quận/Huyện
Bát xát
Ngày sinh
2/11/2001
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Kem dâu
Số CMTND
063567030
Điện thoại
0815537371
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10800000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Tẩn Lở Mẩy
vietcombank
Đóng trước
6500000
Còn lại
4300000
Ngày đóng
19/02/2021
Ngày nhập học
22/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Thanh Huệ
Date Submitted
19-02-2021 16:33:16
Submitter's IP Address
42.114.250.181
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes