vicsendeja
Họ tên
Hà Thị Lan Anh
Tỉnh/TP
Nam Định
Quận/Huyện
Ý Yên
Ngày sinh
02/01/1997
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013793863566
Số CMTND
163449922
Điện thoại
0962966400
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
11/05/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng sét đồ học khoá 2
Tặng khoá nâng cao đi kèm
Tặng set đá phú quý
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
15-02-2021 18:54:12
Submitter's IP Address
183.80.185.244
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes