vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Lan
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Bắc Từ Liêm
Ngày sinh
13/02/1990
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/Lanchinoo
Số CMTND
001193003591
Điện thoại
0388959969
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
17/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng set đồ học, tặng set đá phú quý
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
15-02-2021 17:35:51
Submitter's IP Address
171.224.178.10
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes