vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Hải Châu
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Tây Hồ
Ngày sinh
18/08/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035265354150
Số CMTND
0123456789
Điện thoại
0967378916
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
21/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên đăng kí hưởng khuyến mại, tặng set đồ học, tặng set đá phú quý.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
15-02-2021 17:30:39
Submitter's IP Address
171.224.178.10
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes