vicsendeja
Họ tên
Vũ Thị Nga
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hà Đông
Ngày sinh
14/09/1991
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033147694924
Số CMTND
0123456789
Điện thoại
0986380198
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
21/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng set đồ học , tặng khoá học Nối Mi Cơ Bản, tặng set đá phú quý . Tặng các khoá nâng cao đi kèm .
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
11-02-2021 11:30:24
Submitter's IP Address
171.224.178.10
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes