vicsendeja
Họ tên
Tẩn Lở Mẩy
Tỉnh/TP
Lào Cai
Quận/Huyện
Nậm Chạc
Ngày sinh
14/06/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/lomay.tan.54
Số CMTND
063567030
Điện thoại
0815537371
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
16/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng khoá mi, tặng đồ học, tặng set đá
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
10-02-2021 22:54:25
Submitter's IP Address
171.224.178.10
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes