vicsendeja
Họ tên
Phạm Thùy Dương
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đống Đa
Ngày sinh
17/11/1991
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/thuyduong.pham.71
Số CMTND
012792382
Điện thoại
0944761991
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
21/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Tặng set đồ, tặng khoá mi, tặng set đá phú quý
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
30-01-2021 23:49:05
Submitter's IP Address
171.224.181.128
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes