vicsendeja
Họ tên
Vũ Thu Trà
Tỉnh/TP
Quảng Ninh
Quận/Huyện
Đông Triều
Ngày sinh
03/09/2002
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/tratyts
Số CMTND
022302005429
Điện thoại
0396092696
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
20000000
Học phí phải đóng
10000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
15/03/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
HV đăng kí giữ khuyến mại
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
30-01-2021 17:59:00
Submitter's IP Address
171.224.181.128
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes