vicsendeja
Họ tên
Đào Thị Trang
Tỉnh/TP
Quảng Trị
Quận/Huyện
Đakrong
Ngày sinh
26/01/2003
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/thao.biis.1
Số CMTND
197426336
Điện thoại
0862962611
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
11000000
Học phí phải đóng
7000000
Học phí
Chưa đóng
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
Còn lại
Ngày đóng
Ngày nhập học
18/02/2021
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Giảm 1 triệu cho học viên trong khu vực ảnh hưởng lũ lụt 2019
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
21-11-2020 11:00:47
Submitter's IP Address
171.224.180.49
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes