vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Tâm
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
28/08/2020
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Nguyễn Nguyễn
Số CMTND
001189001386
Điện thoại
0916823203
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10800000
Học phí phải đóng
10800000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
2000000
Còn lại
8800000
Ngày đóng
28/08/2020
Ngày nhập học
01/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
28-08-2020 18:47:02
Submitter's IP Address
1.55.52.215
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes