vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thu Hương
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Thanh Xuân
Ngày sinh
19/08/2020
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Nguyễn Hương
Số CMTND
0123456789
Điện thoại
0911419971
Khóa học
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
8000000
Học phí phải đóng
8000000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
1000000
Còn lại
7000000
Ngày đóng
24/08/2020
Ngày nhập học
03/09/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Hv đăng kí giữ khuyến mại , đăng kí cho người nhà ơ Sơn La
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
24-08-2020 12:05:12
Submitter's IP Address
27.67.133.103
Submitter's Username
phuongle
Submitter's User ID
67
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes