vicsendeja
Họ tên
Phan Văn TUyên
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Hoàn Kiếm
Ngày sinh
28/08/1988
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/tuyen.nhat.12
Số CMTND
034088000514
Điện thoại
0772681988
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 1
3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
7700000
Học phí phải đóng
7700000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
7200000
Ngày đóng
08/01/2020
Ngày nhập học
09/01/2020
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
09-01-2020 02:41:30
Submitter's IP Address
118.70.68.4
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes