vicsendeja
Họ tên
Trần Thị Đức Hiền
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
11/11/1999
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Trần Hiền
Số CMTND
01234
Điện thoại
0359936415
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5000000
Còn lại
5500000
Ngày đóng
13/11/2019
Ngày nhập học
14/11/2019
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Thanh Huệ
Date Submitted
13-11-2019 16:38:34
Submitter's IP Address
42.114.12.185
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes