vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Diễm
Tỉnh/TP
Nam Định
Quận/Huyện
Xuân Trường
Ngày sinh
15/03/2000
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Diễm Ngọc
Số CMTND
01234
Điện thoại
0392844085
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5500000
Còn lại
5000000
Ngày đóng
27/09/2019
Ngày nhập học
27/09/2019
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
đăng kí trước
Người làm đăng ký
nguyễn thị Thanh Huệ
Date Submitted
27-09-2019 11:23:40
Submitter's IP Address
1.53.231.201
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes