vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Huệ
Tỉnh/TP
Bắc Giang
Quận/Huyện
Lạng Giang
Ngày sinh
24/10/2019
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Nguyễn My
Số CMTND
12216582
Điện thoại
0387026986
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Chọn thêm khóa 1
Chọn thêm khóa 2
Tổng học phí
10500000
Học phí phải đóng
10500000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
5000000
Còn lại
5500000
Ngày đóng
24/09/2019
Ngày nhập học
25/09/2019
Nhập học
Chưa
Ghi chú thêm
đã đặt cọc trước 5tr ngày 24/9
Người làm đăng ký
nguyễn thị Thanh Huệ
Date Submitted
24-09-2019 09:49:35
Submitter's IP Address
42.114.176.91
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes