vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Ngô Thị Minh Thư Mã học viên: 2022
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ gel design (1-3 ảnh) Email: ntmthu4120@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Hoàn thành bài tốt, design đầy đủ, sơn tròn khoé mịn
Nhận xét của Trung tâm:
Ghi chú thêm: Cần chụp nhiều ảnh hơn   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Ngô Thị Minh Thư  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh