vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phạm Thị Diệu Linh Mã học viên: 1892
Môn/kỹ thuật: Môn đắp gel trang trí móng thật (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bài thực hành tốt, nhiều bộ móng rất phong phú, màu sắc hài hòa, design nhẹ nhàng
Nhận xét của Trung tâm: Học viên rất chăm chỉ thực hành, hoàn thành bài học tốt
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Phạm Thị Diệu Linh  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh