vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Triệu Thị Thanh Thảo Mã học viên: 1610
Môn/kỹ thuật: Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bài thực hành rất tốt, chọn nhiều màu sắc phong phú, design nhẹ nhàng, kỹ thuật đầy đủ
Nhận xét của Trung tâm: Học viên hòa đồng vui vẻ, giao lưu với mọi người rất tốt, chăm chỉ học
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Triệu Thị Thanh Thảo  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh