vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Lữ Minh Châu Mã học viên: 1878
Môn/kỹ thuật: Môn đắp phom bột trang trí móng thật (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bài thực hành ổn, màu sắc cơ bản, biết cách design móng, cần thực hành thêm nhiều bài phong phú hơn.
Nhận xét của Trung tâm: Học viên chăm chỉ ,tiếp thu bài nhanh ,chấp hành đúng các nội quy lớp học.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Lữ Minh Châu  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh