vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: LE HONG MY Mã học viên: 1779
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: lehongmy0912@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bài Tập Đắp Hoa Nổi 3D hoàn thành tốt. Học Viên sắp xếp bố cục hài hoà ..
Nhận xét của Trung tâm: bài làm tốt. học rất chắm chỉ chúc mừng em đã hoàn thành tốt bộ môn đắp hoa nổi 3d.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  LE HONG MY  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh