vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Hoàng Thị Oanh Mã học viên: 1764
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ màu nước nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: bài vẽ bố cục đẹp, nước màu mịn đẹp. các nét vẽ mềm mại sắc nét
Nhận xét của Trung tâm: học viên chăm chỉ đi học đều. tiếp thu bài nhanh. chúc mừng e đã hoàn thành tốt bộ môn màu nước.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Hoàng Thị Oanh  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh