vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Thị Kim Cúc Mã học viên: 1807
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: thikimcuc2001@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Cánh hoa có độ nổi vừa phải, mềm mại. Đủ điều kiện chuyển sang bộ môn đắp phom bột
Nhận xét của Trung tâm: Bố cục hợp lý, hoa đều, đẹp. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bộ môn đắp hoa bột
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Thị Kim Cúc  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh