vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đỗ thị Tươi Mã học viên: 1780
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Đắp hoa mịn, đều cánh, cần lưu ý thêm về bố cục và kích thước hoa trên mặt móng, đủ điều kiện để chuyển sang bộ môn đắp phom bột
Nhận xét của Trung tâm: Chị rất chịu khó tiếp thu và chăm chỉ nâng cao tay nghề. Chúc mừng chị đã hoàn thành bộ môn đắp hoa nổi 3d
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Đỗ thị Tươi  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh