vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Dương Huệ Ngọc Mã học viên: 1784
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Màu sơn nền đẹp. Cánh hoa vẽ mềm mại, màu mực mịn sắc nét. Bố cục sắp xếp hài hoà. Chị luyện về nét phẩy để được mềm mại hơn nhé
Nhận xét của Trung tâm: Học viên đi học đầy đủ, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Chúc mừng e đã trả bài tốt môn cọ bản. Chúc em hoàn thành tốt các môn học còn lại
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Dương Huệ Ngọc  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh