vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Dương Huệ Ngọc Mã học viên: 1784
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ nét (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Màu sắc đẹp, hoa lá mềm đẹp. Học Viên cần luyện thêm các nét phẩy mềm mại hơn trong thời gian tới.
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên Đi học đầy đủ , đúng giờ. Giữ gìn đồ dùng học tập ngăn nắp , gọn gàng, giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Dương Huệ Ngọc  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh