vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phạm Thuỳ Duyên Mã học viên: 1653
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bạn học viên xinh đẹp , bạn rất chăm chỉ học nghiêm túc, học nhanh, đắp hoa rất đẹp.
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên có ý thức học tập tốt, luôn vui vẻ và đoàn kết với các bạn .
Ghi chú thêm: Chúc mừng chị đã qua môn hoa bột 3D ạ   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Phạm Thuỳ Duyên  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh