vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phạm Minh Phượng Ngày sinh: 08/11/1992
Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0961175182 
Mã học viên: 793 Mã thẻ: 00399115 
Số CMTND: 012850677 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng) Khóa được tặng: Fantasy hoa, Gel vẽ 3D, Màu nước
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 8500000 Phải đóng: 8500000
Ngày nhập học: 09/02/2017 Ngày kết thúc: 09/04/2017
Lớp vào đầu: 4. Lớp gel (2 tuần) Hình thức học: Học thường: Ca chiều
Ghi chú thêm:   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Phạm Minh Phượng Nguyễn Văn Tin 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)